Metode


Reflekssonene består av et permanent sonesystem på kroppen. Ved å stimulere disse punktene med hendene eller sonestav, kan man sende signaler via nervesystemet til kroppen. Sonene finnes i et kartlagt system som kan brukes som et tastatur på en datamaskin. Ved å kunne de rette kommandoene, kan man kommunisere med kroppens operative system.